เครื่องอ่านบัตร RFID Proximity card reader 125KHz อ่านเลข 10 หลักหน้า

เครื่องอ่านบัตร ใช้งานผ่าน พอร์ต USB สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง และให้ค่า Output ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องลง Driver ใดๆ ใช้งานเสมือน เครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ด

RFID Proximity card reader 125KHz,...

View more

From: K. Songsak

Related topics : rfid proximity card reader 125khz / rfid id cards

RFID Cardholder

This single cardholder is designed to block RFID readers from scanning your identity, credit cards, debit cards, banking Information, smartcards, RFID driver’s licenses and other RFID Cards.

View more

From: Xindao BV

Related topics : rfid credit card scanning / rfid credit card reader / rfid id cards

RFID Cardholder

This single cardholder is designed to block RFID readers from scanning your identity, credit cards, debit cards, banking Information, smartcards, RFID driver’s licenses and other RFID Cards.

View more

From: Bobby XD Design

Related topics : rfid credit card scanning / rfid credit card reader / rfid id cards

Pc Lap Counter and Phidget RFID reader to change driver and car during race (new version)

This video show the use of a Phidget RFID reader to change driver and car during all kind of race , it use Pc Lap Counter version 5.22 which contains major improvement for Phidget RFID reader:

- Change driver and car during race (exactly as you do manually with the "update" but without any manipulation).

- Dedicate a card to a driver.

- Dedicate a card to a car.

- Dedicate a card to a lane.

- Dedicate a Phidget RFID reader to a specific lane (driver station).

- Manage up to 8 Phidget RFID...

View more

From: pclapcounter

Related topics : rfid card reader driver

RFID Based Access System | RFID Security

Contact: +91 9815216606 , +91 9056960606 . This project RFID Based Secure Access System includes a Microcontroller Unit, Regulated Power Supply, Display unit (LCD), Buzzer for Audio Alarm, RFID Reader and MAX232 to interface the RFID Reader with MCU. Whenever the user will show the RFID card to the RFID Reader then the code of the card will be read by the Reader and send to the MCU. Upon reading the code MCU will check the received code in the database. If the code is present in the database,...

View more

From: TechPacs.com

Related topics : rfid based gate access security system / rfid card reader system / rfid based projects

Promag ProxSlot RFID Insert Reader

The ProxSlot RFID halfcard insert reader has been designed with features that make it perfectly suited to kiosk / gaming / player tracking applications.

+ RFID 125Khz or 13.56Mhz versions available

+ Outputs card ID on insert or on request

+ Only reads the card when fully inserted

+ Card seated switch status can be polled

+ Virtual COM port drivers for Linux & Windows

+ Slim/Low profile design

More information:...

View more

From: Promag Europe

Related topics : rfid card reader writer / rfid reader design 125khz

Low cost and simple EM4100 or Mifare RFID reader for Android from www.rfidshop.com.hk

* Low cost , Simple , No driver - EM4100 or Mifare RFID reader for Ipad , Android and Windows * *

Contact : www.rfidshop.com.hk

Micro-RFID-125K-R-USB-KB

(125K EM4100 RFID reader with USB Keyboard emulation interface)

Micro-RFID-MF1-R-USB-KB

(Mifare ISO14443A RFID reader with USB Keyboard emulation interface)

•embedded antenna

•super slim size (65x20x7)mm

•read range : ~2-3 cm (for ISO card size)

•output interface : USB keyboard emulation

•No external power is...

View more

From: HK rfidshop

Related topics : micro usb rfid reader android / embedded rfid reader / rfid card emulator android

Low cost - EM4100 or Mifare RFID reader for IPAD , Android & windows from www.rfidshop.com.hk

* Low cost , Simple , No driver - EM4100 or Mifare RFID reader for IPAD , Android & windows *

Contact : www.rfidshop.com.hk

Micro-RFID-125K-USB-KB

(125K EM4100 RFID reader with USB Keyboard emulation interface)

Micro-RFID-MF1-USB-KB

(125K Mifare ISO14443A RFID reader with USB Keyboard emulation interface)

•embedded antenna

•super slim size (65x20x7)mm

•read range : ~2-3 cm (for ISO card size)

•output interface : USB keyboard emulation

•No external power is...

View more

From: HK rfidshop

Related topics : micro usb rfid reader android / rfid reader antenna / rfid card emulator android

Electronic Pickpockets and RFID Scan Theft | Women Are At High Risk http://www.BuyStealthCard.com

http://www.BuyStealthCard.com

Best Identity Theft Protection from Electronic Pickpockets

Protection Against RFID Scan Fraud and Theft | Credit Card Skimming

The Stealth Card® is ALL YOU NEED to protect yourself from electronic pickpockets and scan fraud! Anytime you are in public, YOU ARE EXPOSED to this dangerous new crime wave.

Electronic pickpocket thieves are everywhere. Using LEGAL and easily obtained NFC readers and scan software, they can capture the information from your RFID...

View more

From: Quick Reach Media, Inc.

Related topics : rfid scanning credit card theft / rfid chip in credit card / rfid reader credit card theft / rfid credit card reader software / rfid chip scan

CARD ARMOR(tm) RFID BLOCKING SLEEVE!

If you have any of the new credit cards, drivers license, transit cards, or US passport cards with embedded microchips YOUR VALUABLE INFORMATION IS AT RISK!

Criminals can use their own card readers to snatch information off your card without it ever leaving your wallet. By the end of 2015 its estimated that 70% of the cards being used in the US will be chipped. Watch the video and visit: www.thecardarmor.com to find out more about how to protect yourself. Have peace of mind. It's better...

View more

From: Karen Liza

Related topics : credit card sleeves rfid blocking / rfid card reader driver / rfid chip in credit card